ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในงานประเพณีระลึกชาตกาล 119 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสมหาเถระ) ณ.วัดศรีพิมล

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คุณรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และหัวหน้างานกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในงานประเพณีระลึกชาตกาล 119 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสมหาเถระ) ณ.วัดศรีพิมล ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น