ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งออกให้บริการ ณ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ  บ้านหนองหอย หมู่ 6 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  เวลา 08.00 – 12.00 น.

กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยการตรวจรักษาโรคทั่วไป , ตรวจรักษาทันตกรรม ,แพทย์แผนไทย, ให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพ, การสงเคราะห์ บริการให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น