อาม่าบุ้นเอ็ง  แซ่ตั้ง และ ร้านตุ๊กตาทอยส์ บริจาคเงินท่านละ 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  จากอาม่าบุ้นเอ็ง  แซ่ตั้ง  และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  จากร้านตุ๊กตาทอยส์  รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบให้โครงการต่อชีวิตมนุษย์โดยการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วย  STEMCELL โรงพยาบาลขอนแก่น