คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าฯ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 3 ท่าน ได้แก่ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายสุเทพ มณีโชติ และนายพันธ์เทพ เสาโกศล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น