เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น บริจาคเครื่องสำอาง “แบ่งบุญสวย” เพื่อใช้ในการแต่งหน้าศพเป็นครั้งสุดท้าย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น บริจาคเครื่องสำอางให้โรงพยาบาลขอนแก่น “แบ่งบุญสวย” เพื่อใช้ในการแต่งหน้าศพเป็นครั้งสุดท้าย

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ