เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นกักตัวครบตามกำหนดแล้วทุกคน พร้อมปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามปกติ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์      รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีส่งตัวบุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 19 ราย  กลับบ้าน หลังครบกำหนดการกักตัว 14 วัน จากการเป็นผู้ใกล้ชิดและสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มสุดท้าย     ที่ต้องกักตัวตามกำหนดระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการ

ขณะนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน แต่ยังคงอยู่ในมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปโรงพยาบาล หรือเลื่อนการเข้ารับบริการ ส่วนผู้รับบริการที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง และมีอาการคงที่ ไม่มีอาการผิดปกติแต่ยังคงต้องรับยา หรือผู้ป่วยที่มีนัดรับยาเดิมต่อเนื่อง  ขอให้รับยาต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่เดินทางไปโรงพยาบาล และลดความแออัดที่โรงพยาบาล โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ตามช่องทางดังนี้ 1) กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงโดยคลิก https://forms.gle/PeaGDLBrXmMvDypY9  2) โทรประสานเจ้าหน้าที่ 093 – 5929912 หรือ 043 – 009900 ต่อ 1197 3) ID Line : 0935929912 4) Facebook รับยาที่บ้านต้านภัยโควิด โรงพยาบาลขอนแก่น