เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19
***ตรวจ ATK ก่อนและหลังจากเดินทางกลับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนใกล้ชิด