เดินบอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี แก่ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาล

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น เดินประชาสัมพันธ์บอกบุญ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารอตรวจ ณ บริเวณหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก

สำหรับยอดรวมที่ได้รับบริจาคในวันนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,926 บาท ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกัน ในวันนี้ค่ะ