เดินสายบอกบุญ เงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำทีมโดย พญ.นาตยา  มิลล์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินสายบอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 แก่ผู้มีอุปการคุณ  เพื่อนำรายได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งในวันนี้ได้เข้าพบผู้มีอุปการะคุณ ดังนี้

  1. คุณบวร เสรีโยธิน  รองประธานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
  2. บริษัท ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท จำกัด (ขอนแก่นปลาตู้)