เดินสายบอกบุญ เพื่อประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2561  นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินสายบอกบุญ เพื่อประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561  เพื่อนำรายได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น   ซึ่งได้เข้าพบผู้มีอุปการคุณ ดังนี้

  1. คุณเอี่ยมสุริยา – คุณดรุณี พาลุสุข
  2. คุณเอี่ยม  พูลนิติพร
  3. คุณสุภสรา  ศิริบุญรัตน์
  4. คุณอรุณวรรณ  หาญเจริญศักดิ์  ประธานกรรมการบริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด
  5. คุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
  6. นพ.สามารถ  ยิ้มศิริ  กรรมการผู้จัดการบริษัท  สกายออโต้เฮ้าส์  จำกัด
  7. คุณศิริ  แก่นศักดิ์ศิริ   บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์  จำกัด
  8. นายสุริพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

สำหรับงานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2561  นี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น