เด็กเล็กเสี่ยงไอกรน โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต

👶 🗣 โรคไอกรนในเด็ก อาการคล้ายโรคหวัดธรรมดา แต่อันตราย❗ เกิดขึ้นได้กับทุกวัย แต่จะรุนแรงมากในเด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กอายุขวบปีแรก 😵