เปิดค่ายโฮมฮัก โฮมใจ ครั้งที่ 15 เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยหอผู้ป่วยเคมีบำบัดเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง  และโรงแรมราชาวดีรีสอร์ท  แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น  จัดกิจกรรมในโครงการ “ค่ายโฮมฮักโฮมใจ ผู้ป่วยเด็กมะเร็ง”  https://youtu.be/TydiKMz467Q