เปิดฉีดวัคซีน แบบไม่จองล่วงหน้า (ลงทะเบียนหน้างาน) สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 8 กลุ่มเสี่ยง

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]