โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียน รับวัคซีนเข็ม 3 (Booster)

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียน รับวัคซีนเข็ม 3 (Booster)
– ลงทะเบียนผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวคเข็มที่ 1, 2 (SV+SV) กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นเท่านั้น!!
– วัคซีนที่จะได้รับกระตุ้นเป็น เข็มที่ 3 คือ แอสตร้าเซนิก้า
– สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรอื่น เช่น สูตรไข้ว (SV+AZ), แอสตร้า 2 เข็ม (AZ+AZ), ซิโนฟาร์ม (SP+SP) เป็นต้น ไม่สามารถลงทะเบียนได้
– สถานที่ฉีดวัคซีน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
ลงทะเบียน ที่นี่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc6WjzH4u…/formResponse
ตรวจสอบคิว ที่นี่ https://docs.google.com/…/1We1CnWTZZNBaPPc2ZHhr…/edit…