เปิดศูนย์ควบคุมรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC) จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดศูนย์ควบคุมรถพยาบาลแบบรวมศูนย์   (Ambulance Operation Center : AOC) จังหวัดขอนแก่น   รองรับการปฏิบัติการ EMS ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดเปิดศูนย์ควบคุมรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC) จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

 

ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานจังหวัดขอนแก่น  บริษัท เทลลี่  360 จำกัด  และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการ Smart Health ตามนโยบาย Smart City ของจังหวัดขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นมาใหม่ โดยให้มีระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า ระบบจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC) รวมทั้งมีการติดตั้งระบบการแพทย์ควบคุมระยะไกลหรือ Telemedicine  เพื่อรองรับการปฏิบัติการ EMS ให้มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด