เปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ลดปัญหาการติดบ้าน ติดเตียง

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ลดปัญหาการติดบ้าน ติดเตียง

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ เป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจรแห่งแรกในอำเภอเมืองขอนแก่น โดยเปิดบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยความเมตตาของพระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ได้เมตตาให้ เทศบาลนครขอนแก่นปรับปรุงอาคารศาลาธรรมแห่งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อลดปัญหาการติดบ้าน ติดเตียง และเพิ่มการเข้าถึงบริการของรัฐทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม โดยเปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ภายใต้นโยบายการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และวัดหนองแวงพระอารามหลวง

สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ, ด้านการทรงตัว, ข้อเข่าเสื่อม, โภชนาการ, โรคหลอดเลือดสมองระยะ intermediate และการตรวจสุขภาพเฉพาะด้านผู้สูงอายุ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-661-6732