เปิดให้บริการคลินิกศัลยกรรมผ่าตัดรักษาโรคอ้วน คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการคลินิกศัลยกรรมผ่าตัดรักษาโรคอ้วน คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 16.30-20.30 น.