ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.พยุง สหะชาติ ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.พยุง สหะชาติ ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และญาติได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่ ผศ.พยุง สหะชาติ ด้วย

หากแม้นดวงวิญญาณของ ผศ.พยุง สหะชาติ สถิตอยู่ ณ ที่แห่งใดขอได้โปรดมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย