“เพจบุญหนุนนำ” บริจาคเตียง 2 ไกร์ จำนวน 3 หลัง รวมมูลค่า 35,400 บาท เงินสด จำนวน 2,500 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 “เพจบุญหนุนนำ” โดยคุณวิรัญชนา วิไลพงษ์  คุณภัทรา กาญจนวรางกูร  และคุณพงษธร อินอำนวย พร้อมด้วยครอบครัว บริจาคเตียง 2 ไกร์ จำนวน 3 หลัง รวมมูลค่า 35,400 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น และบริจาคเงิน จำนวน 2,500 บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณรัมภา ชินเกตุ เวรตรวจการบริหาร และ คุณฤดีพร เพียสุพรรณ์ เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ