เภสัชกรพัฒนา  จันทร์จรัสทอง บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

วันศุกร์นี้ 30 พฤศจิกายน 2561 พญ.นาตยา  มิลล์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จาก เภสัชกรพัฒนา  จันทร์จรัสทอง  บริจาคเพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี (ประจำปี 2561) มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป