เภสัชกรหญิงธันยพร จารุไพศาล มอบเงินบริจาค จำนวน 9,000 บาท

29 สิงหาคม 2563 เภสัชกรหญิงธันยพร จารุไพศาล มอบเงินบริจาค จำนวน 9,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมีคุณฤดีพร เพียสุพรรณ์ เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ