เยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

       วันที่ 28 เมษายน 2565 นายขวัญชัย นารถบุญ ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
      ซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยประกันตน ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 40 ราย ในการนี้ได้มอบผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงพยาบาล สำนักงานประกันสังคม และผู้ประกันตน