เยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น นำโดย นางรุ่งนภา ธีระศิริโชติ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ในโอกาสออกเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 40 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงพยาบาล สำนักงานประกันสังคม และผู้ประกันตน