#เรามาช่วยกันคนขอนแก่นและคนไทยทั้งประเทศเพื่อเราจะได้ไปต่อ #โรงพยาบาลขอนแก่นจะรักษาทุกชีวิตให้ดีที่สุด