เลิกเหล้าเข้าพรรษา

เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ถ้าดื่มเหล้ามานาน …อย่าหยุดทันที!!
หากหยุดทันทีอาจทำให้คุณมีอาการเหล่านี้ได้ … ตัวสั่น วิตกกังวลประสาทหลอน ตึงเครียด สับสน นอนไม่หลับ ชัก เศร้า หงุดหงิด