แจกฟรี ! ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำหรับสตรีอายุ 30 – 60 ปี สนใจขอรับได้ที่…ศูนย์แพทย์ชุมชนเครือข่าย

แจกฟรี ! ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำหรับสตรีอายุ 30 – 60 ปี
สนใจขอรับได้ที่…ศูนย์แพทย์ชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น