แจ้งนัดหมาย ฉีดวัคซีนเข็ม 2 นักเรียนอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี ในวันที่ 10 – 12 พ.ค.65 ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น

แจ้งนัดหมาย ฉีดวัคซีนเข็ม 2 นักเรียนอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี ที่ฉีดไฟเซอร์ (ฝาส้ม) เข็ม 1 เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์วัดหนองแวงฯ และเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 ที่เซ็นทรัล
ให้ไปรับเข็ม 2 ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น