แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการคลินิกนอกเวลา หู คอ จมูก

ห้องตรวจนอกเวลาราชการ หู คอ จมูก ( เวลา 16.00 – 20.00 น.) ให้บริการในทุก วันจันทร์ วันพุธ  และวันพฤหัสบดี  เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป