แถลงข่าว “โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมให้บริการคลินิกกัญชา”

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเงิน ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว  “โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมให้บริการคลินิกกัญชา”  นำโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น, นพ.วัชรพงษ์ รินทระ นายแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,  พญ.มาลินี พิสุทธิโกศล  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และ พญ.ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจิตเวช

โรงพยาบาลขอนแก่น เป็น 1 ใน 19 สถานพยาบาลที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ (CBD Clinic) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 1 ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรก