แนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชน #ซีเซียม137

แนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชน #ซีเซียม137
ซีเซียม-137 (Cs-137)
มีอันตรายยังไง ⚠️
ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส ⚠️
และเราจะป้องกันและปฏิบัติตนเองได้อย่างไร ⚠️