แพทย์หญิงอักษร  พูลนิติพร บริจาคเงินจำนวน 180,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องไตเทียม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  แพทย์หญิงอักษร  พูลนิติพร บริจาคเงินจำนวน 180,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องไตเทียม มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ