แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 9 มกราคม 2567 แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาสำนักงานแพทย์อายุรกรรม โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ