แพทย์ รพ.ขอนแก่น “เตือนภัยวิกฤติอากาศร้อน”

วันนี้ 19 เมษายน 2562  นพ.รพีภัทร์ พิพัฒนานันท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น   ร่วมพูดคุยในการบันทึกเทปรายการ KTV TALK หัวข้อ “เตือนภัยวิกฤติอากาศร้อน”  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน ณ ห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ซึ่งรายการดังกล่าวจะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล KTV ขอนแก่น