แพทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “อันตรายจากการเล่นประทัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา”

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น, นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ และ นพ.กฤษ สาลัง นายแพทย์ชำนาญการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “อันตรายจากการเล่นประทัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา” หลังพบเด็กอายุ 12 ปี ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นประทัดที่ดัดแปลงเอง จนระเบิดใส่มือ และเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น