แม่อ้อยกาฬสินธุ์ปลาร้า  บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

วันนี้  21 มกราคม 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จากคุณแม่นิพร  ไวกูณฐอนุชิต (แม่อ้อยกาฬสินธุ์ปลาร้า)  จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบ้านถ้วน)  โดยมีผู้แทนมามอบซึ่งเป็นครอบครัวของคุณแม่นิพร ไวกูณฐอนุชิต   บริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  อาคารศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น    นอกจากนั้น คุณแม่นิพร ไวกูณฐอนุชิต  ยังมอบน้ำปลาร้าให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นอีกด้วย

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ  ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป