แสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสูติกรรม 1

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสูติกรรม 1 ดังนี้

 

ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ว่องไว สนุกสนานในการทำงาน และให้คำแนะนำได้ชัดเจน

  (ตามการแจ้งชื่นชมของ น.ส.มะลิวัลย์ เวชกามา)

 

รู้สึกประทับใจและชื่นชมการทำงานของทีมพยาบาลที่เอาใส่ใจในการดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา

จากช่วงแรกๆ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จนฟื้นตัวได้ดี สามารถให้นมลูกเองได้

(ตามการแจ้งชื่นชมของ น.ส.จิดาภา สีอุ่น)

 

รู้สึกประทับใจและชื่นชมการทำงานของพยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่ในการให้การดูแลแม่หลังคลอด

มาช่วยอุ้ม ปลอบโยนลูกน้อย และให้คำแนะนำ ช่วยให้แม่ผ่อนคลาย เข้าใจลูก และมีเวลาปรับตัวมากขึ้น

(ตามการแจ้งชื่นชมของ น.ส.พิไลรัตน์ คำเหลื่อม)