แสดงความชื่นชมทีมแพทย์หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พญ.ธิดารัตน์ พรรณเชษฐ์, พญ.มิ่งกมล สามารถ, นพ.กฤษณะ ปริยะวาที และทีมพยาบาล/เจ้าหน้าที่ นำโดย นางมรดก หมอกไชย หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมทีมแพทย์หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ให้การดูแลรักษาด้วยความรวดเร็ว ใส่ใจ ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังนี้

  1. พญ.ธิดารัตน์ พรรณเชษฐ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
  2. พญ.มิ่งกมล สามารถ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
  3. นพ.กฤษณะ ปริยะวาที ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ

และทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ นำโดย นางมรดก หมอกไชย หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่คอยประสานงาน ดูแลจัดการให้กระบวนการเข้ารับการรักษาได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

(ตามการแจ้งชื่นชมของคุณอภิรัตน์ กาญจโนมัย)