แสดงความชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ

ที่ให้การดูแลและบริการด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ อ่อนน้อม และสุภาพ

(ตามการแจ้งชื่นชมของคุณงามตา จ้อยภูเขียว)