แสดงความชื่นชมพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 4

 วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 4

ที่ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ป่วย และให้คำแนะนำได้อย่างดีเยี่ยม

(ตามการแจ้งชื่นชมของพระครูปิยธรรมานุยุต (พระสว่าง บุราณเดช)