แสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ห้องตรวจรักษาพิเศษทางส่องกล้อง

 วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ห้องตรวจรักษาพิเศษทางส่องกล้อง

ที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และใส่ใจผู้มาใช้บริการ

(ตามการแจ้งชื่นชมของผู้มารับบริการ)