แสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ห้องคลอด

 วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ห้องคลอด ที่ให้คำแนะนำวิธีที่จะบรรเทาอาการปวดระหว่างรอคลอด และให้การช่วยเหลือกระทั่งคลอด และดูแลได้เป็นอย่างดี

(ตามการแจ้งชื่นชมของคุณเมลิณี วรรณศรี และคุณปราณี ลาภประสพ)