แสดงความชื่นชม นพ.จิรศักดิ์ วงษ์แก้วโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 4

 วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชม นพ.จิรศักดิ์ วงษ์แก้วโพธิ์ทอง ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และคณะแพทย์ ที่ให้การดูแลรักษา ให้คำแนะนำ อธิบาย ตอบคำถาม และการวินิจฉัยโรค

และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 4 ที่ให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม ทักทาย พูดจาสุภาพเรียบร้อย นุ่มนวล อ่อนน้อม พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว และรับผิดชอบต่อหน้าที่

(ตามการแจ้งชื่นชมของคุณสุลักษณ์ ฐานวิสัย)