แสดงความชื่นชม นพ.เศกสรรค์ ชัยสุขสันต์ และทีมพยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชม นพ.เศกสรรค์ ชัยสุขสันต์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอายุรกรรม และทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี

จากอาการป่วยที่วิกฤตกระทั่งหายเกือบเป็นปกติและช่วยเหลือตัวเองได้

(ตามการแจ้งชื่นชมของคุณสุมาลี สอนโพธิ์)