แสดงความชื่นชม พญ.เพียงเพ็ญ จงไพรัตน์ และนางหนูเพียร ชาทองยศ หัวหน้าการพยาบาลผู้ป่วยนอกอาคารรังสีรักษา

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชม พญ.เพียงเพ็ญ จงไพรัตน์ ที่ให้ความใส่ใจ ตั้งใจวางแผนการรักษาและให้ข้อมูลรายละเอียดการรักษาเป็นอย่างดีในทุกครั้งที่มีนัดพบแพทย์ และไม่เคยแสดงอาการเหนื่อยล้าสักครั้ง ถึงแม้

จะมีคนไข้เป็นจำนวนมาก และนางหนูเพียร ชาทองยศ หัวหน้าการพยาบาลผู้ป่วยนอกอาคารรังสีรักษา   

และเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี

(ตามการแจ้งชื่นชมและขอบคุณของคุณศศิวิมล  พานิชถาวร)