โครงการบ้านธนสิริ – โคกสี ขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 120,000  บาท

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 โครงการบ้านธนสิริ – โคกสี ขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 120,000  บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติ  ให้หอผู้ป่วย ศัลยกรรมตกแต่ง  โดยมี ดร.กรัณย์พิชญ์  โคตรประทุม  เวรตรวจการพยาบาล และคุณสิริพร  สามารถเจริญ  เวรตรวจการบริหาร  รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ