โครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการผู้บริหารห่วงใยใส่ใจบุคลากรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดชุดสวัสดิการมอบให้กับหน่วยงานที่ขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในการมอบชุดสวัสดิการ