โครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยได้จัดชุดสวัสดิการมอบให้กับหน่วยงานที่ขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566  (ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ กาแฟ) โดย งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน เป็นตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบจาก นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565