“โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาส่งต่อเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7” โดยมี นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ และคณะอนุกรรมการระบบส่งต่อ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการ การพัฒนาระบบบริการฯ สาขาส่งต่อ ผู้เข้าอบรม ได้แก่ พนักงานขับรถพยาบาล จากโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่ส่งต่อได้รับการดูแลที่เหมาะสม และปลอดภัย เพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาล และเพื่อพัฒนาการบริการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ