โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เขตสุขภาพที่ 7

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เขตสุขภาพที่ 7  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

ลงทะเบียนที่นี่  คลิก!!