โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เขตสุขภาพที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เขตสุขภาพที่ 7  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

ลงทะเบียนที่นี่  คลิก!!