โครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 11 “Change ก้าวที่เปลี่ยนแปลง”

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย  พญ.มนธนา จันทรนิยม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ธาลัสซีเมียโรงพยาบาลขอนแก่น และเป็นประธานโครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ร่วมกับคณะทำงานฯ และจิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการพาน้องท่องฝัน  สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 11 “Change ก้าวที่เปลี่ยน”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ สังคม และให้เข้าถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ เด็กพิการ เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเอดส์ และโรคธาลัสซีเมีย ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  กิจกรรมประกอบไปด้วย การเรียนรู้ วิชาใจ ,กิจกรรมสันทนาการ,  กิจกรรมเสริมสร้างความสุข, เรียนรู้เรื่องราว “คิดถึงพ่อ จากรุ่นสู่รุ่น”, การศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน/ ปล่อยปลา, การวาดภาพปลดปล่อยจินตนาการ สื่อความรู้สึกลงกระดาษ และอื่นๆ อีกมากมาย  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี